Kurikulum Prodi S3 Teknologi Pendidikan
Nama SKS Semester RPS
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
2 2
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
2 1
9 2
2 2
5 2
5 2
Matakuliah Dasar Keahlian
2 2
2 2
MKK
3 2
Landasan Keilmuan
2 1
2 1
3 2
Landasan Kependidikan
2 2
Spesialisasi
2 2
2 2
Matakuliah Merdeka Belajar
9 2
9 2

Program Studi

S1 Teknologi Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan