27 July 2018


Unesa.ac.id-Surabaya, Dalam rangka menjalin kerja sama antar perguruan tinggi di tingkat ASEAN, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya mengadakan studi banding ke Faculty of Education Universitas Kebangsaan Malaysia. Kegiatan yang dilaksanakan pada 4-6 Juli 2018 tersebut diikuti oleh Ketua Jurusan dan para dosen Pendidikan Sejarah.
“Studi banding ini merupakan salah satu upaya untuk mempesiapkan kerja sama di tingkat ASEAN, khususnya antara Jurusan Pendidikan Sejarah FISH Unesa dengan Fakulty of Education Universitas Kebangsaan Malaysia”, ujar Hanan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.
Prof. Dato’ Dr. Abdul Razak Ahmad selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Kesejarahan Komuniti Faculty of Education Universitas Kebangsaan Malaysia menyambut baik adanya kegiatan studi banding dan kerjasama antar dua perguruan tinggi tersebut.
“Kita mendapatkan sambutan yang baik oleh Universitas Kebangsaan Malaysia yang sudah banyak mejalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)”, ujar Hanan.
Hanan menambahkan, dari kegitan tersebut ada tiga bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan, yaitu kerjasama dalam publikasi karya imiah, pertukaran mahasiswa atau dosen, dan melakukan researh atau penelitian bersama. (Ina/why)